Vores distributør FK Distribution har 2 dage til at omdele ugens avis og avisen skal omdeles senest torsdag kl. 21.00. Lokalavisen Aarhus Syd/Århus Onsdag og Uge-Bladet Skanderborg dog være omdelt senest onsdag kl. 21.00. Det gælder dog ikke for postnumrene 8260, 8270, 8310 og 8361, hvor seneste omdelingstidspunkt er torsdag kl. 21.00. Hvis du ikke modtager din avis, venligst anfør hvilken avis det drejer sig om i rullemenuen til højre og anfør telefonnummer, navn, samt fuldstændig adresse inkl. husnr., etage og evt. th/tv. Vi vil formidle informationen videre til distributøren for at undgå manglende levering fremover.
Indtast postnummer
Navn og adresse
Reklamation

© 2020 - POLA Reclamation