Vores distributør FK Distribution har 2 dage til at omdele ugens avis og avisen bør være delt ud senest kl. 21.00. Venligst vælg hvilken avis det drejer sig om i rullemenuen til højre og anfør telefonummer, navn, samt fuldstændig adresse inkl. husnr., etage og evt. th/tv. Vi vil formidle informationen videre til distributøren for at undgå manglende levering fremover.
Navn og adresse
Reklamation

© 2018 - POLA Reclamation